GiVa editorials

GiVa AW 20/21 kolekcija “Spiral”

Inspiracija… Spirala je simbol za sve one koji žele napredovati, kako na materijalnom, tako i na duhovnom nivou. U njoj vidimo savršen odraz prirode, lice i naličje svega što nas okružuje pa i nas samih….
Hvala Anamaria & Antonija!